Spojovací prostředky, PVOS, zbraně, taktika... aneb neucelené a nekoordinované čtení o technice ČSLA

Spojovací prostředky, PVOS, zbraně, taktika... aneb neucelené a nekoordinované čtení o technice nejen ČSLA

Czech, English, German or even other languages You will find over here depends to information source availability...Saturday, February 26, 2011

R-4

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ R-4

Přijímač R-4a byl vyvinut v 2. polovině 50. let pro potřeby Československé lidové armády. Stěžejní nasazení v šedesátých letech se dočkal především v soupravách radiovozů Tatra T805 spolu s 100W vysílačem s provozem A1/A3 RS-41, s kódovým označením Třinec. Přijímače R-4a se ale používali i jako stacionární přijímač na spojovacích sálech ČSLA.
Je možné se potkat i s verzí pro jiné státy bývalé Waršavské smlouvy. Vyráběn byl v Tesle.

Umožňuje příjem z: R-130, R-140, R-150

Rádiový přijímač R-4 je určen pro příjem nemodulované telegrafie, amplitudově modulované telegrafie nebo telefonie. Může pracovat buď samostatně jako hlavní přijímač, nebo pomocný přijímač ve spojovacích soupravách.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah:

1,5 až 12,5 MHz, rozdělený do pěti podrozsahů:

1,5 - 2,3 MHz,
2,3 - 3,5 MHz,
3,5 - 5,3 MHz,
5,3 - 8,2 MHz,
8,2 -12,5 MHz

Druh zapojení:

superheterodynní s jedním směšováním.

Druhy provozu:

- příjem nemodulované telegrafie (A1)
- příjem amplitudově modulované telegrafie (A2)
- příjem amplitudově modulované telefonie (A3)

Citlivost:

- při provozu A1 je 0,1 až 1 mV
- při provozu A3 je 0,5 až 5 mV

Selektivita:

- potlačení zrcadlového kmitočtu je větší než 80 dB,
- potlačení mezifrekvenčního kmitočtu je větší než 80 dB

Nízkofrekvenční výstup:

- pro sluchátka (4000 ohmů) 10 mV,
- pro vedení (600 ohmů) 10 mV,
- pro reproduktor (5 ohmů) 20 mV

Tvarové zkreslení:

pro uvedené výkony je menší než 10 %

Anténní vstup:

nízkoimpedanční (70 ohmů) a vysokoimpedanční

Antény:

- dvě drátové antény 20 metrů dlouhé (jednu lze využít jako protiváhu)
- tyčová anténa 5 m vysoká (automobilní provedení)

Kontrolní přístroj:

umožňuje rychlou kontrolu elektronek, napětí napájecích zdrojů a relativní síly přijímaného signálu (S-metr).

Napájení:

- z elektrovodné sítě napětím 120 nebo 220 V, 50 Hz,
- z akumulátorové baterie napětím 12,6 V.

Spotřeba a příkon:

- žhavicí proud 2 A;
- anodový proud 45 mA;
- celkový příkon při provozu ze sítě a poloze provozního přepínače „POHOT."40VA;
- v ostatních provozních polohách 60 VA;
- celková spotřeba proudu při provozu z baterie a poloze provozního přepínače „POHOT." 2 A;
- v ostatních polohách 5,5 A.

Doba provozu:

- ze sítě trvale;
- z akumulátorové baterie 12 hodin. (10NKN22)

Elektronky:

- v přijímači 11 kusů 6F31,
- 1 kus 14TA31 (stabilizátor),
- ve zdrojové skříňce 1 kus 6Z31

Obsluha:

jeden radista.

Rozměry a hmotnost:

- přijímač: 355 x 290 x 230 mm, bez závěsu 16 kg;
- zdrojová skříň: 300 x 250 X 125 mm, bez závěsu 14 kg.

Teplotní provozní rozsah:

od -35 °C do +45 °C.

Celková technická koncepce přijímače je superheterodyn s jedním směšováním a mezifrekvenčním kmitočtem 1 MHz. Přijímač je poměrně citlivý. Před směšovačem jsou zapojeny dva VF zesilovací stupně, s celkem třemi laděnými odvody. V první ladícím obvodu lze korigovat vliv připojené antény. Ladící kondenzátor je čtyřnásobný, 4.sekce ladí místní oscilátor. Mezifrekvenční zesilovač je třístupňový, s pásmovými laděnými filtry, první filtr odsahuje navíc jednokrystalový telegrafní filtr, s proměnnou šíří propustného pásma. Na mf zesilovač navazuje detektor a zesilovač AVC a jednostupňový NF stupeň, budící výstup pro sluchátka, linku, případně reproduktor. Na předním panelu se dají připojit až dvoje sluchátka a modulační linka. K dalším obvodům patří kalibrátor s kalibračními body s rozestupem 100 kHz a záznějový oscilátor.

Napájení přijímače zajišťuje externí napájecí zdroj ZS4, propojený s přijímačem mnohožilovým kabelem. Ve skříni zdroje najdeme střídavý napájecí zdroj se síťovým transformátorem a rotační měnič, který se používá při napájení přijímače z akumulátorů 12,6 V. Je-li zrdoj připojen k síťovému napětí i k akumulátorům, dojde při výpadku síťového napětí k automatickému přeprnutí na akumulátor.

Přijímač R-4A je určen především pro telegrafní provoz (modulovanou i nemodulovanou telegrafií) a fónický provoz amplitudovou modulací. Výrobce připouštěl za pomocí přídavných zařízení i dálnopisný provoz, ale mnoho přijímačů ho neprovozovalo. Vlastní obsluha přijímače není nijak záludná a zácvik poslechu na R-4A je věcí chvíle. Škoda jen, že přijímač má poměrně hrubé ladění, které s relativně hrubě cejchovanou stupnicí stěžuje přesné ladění. Jde ale o přístroj určený pro vojenský radiový provoz, kde se nepředpokládalo přesné odečítání přijímaného kmitočtu, ale preforovalo se rychlé naladění na kmitočet řídícího vysílače.Složení soupravy

Souprava přijímače R-4 zabudovaná do spojovacího prostředku obsahuje:

- přijímač R-4 se závěsným rámem;
- zdrojový kabel;
- zdrojovou skříňku ZS-4 se závěsným rámem, síťový zdroj a měnič;
- skříňku se záložními součástkami:
- s drátovou anténou (20 m dlouhou se svodem a navijákem),
- s dvěma páry náhlavních sluchátek (4000 ohmů),
- s elektronkami (11 kusů 6F31, 2 kusy 6Z31, 2 kusy stabilizátor 14TA31),
- s osvětlovacími žárovkami (sufitová 2 kusy typ 5743 12V/3W a 1 kus doutnavka FN2),
- s přípravkem k výměně elektronek,
- se dvěmy šroubováky,
- s kapesní svítilnou typu KS4;
- s tyčovou anténou (5 kusů tyčí) a 1 toulcem a anténním kloubem,
- s provozní dokumentací (popis a návod k obsluze, staniční deník, blok telegramů, záznamník soupravy a tužka č. 2).

Souprava přijímače R-4 určená pro provoz na místě nemá závěsné rámy pro přijímač a zdrojovou skříň. K soupravě se nedodává tyčová anténa s toulcem a anténním kloubem. Souprava je balena do dřevěné bedny. U obou souprav je záznamník a stručný popis s návodem k obsluze, který je umístěn ve víku skříně přijímače.

Převzato - orig. pramen:

http://www.csla.cz/vyzbroj/spojovaciprostredky/r4.htm
http://www.vu9967.cz3 comments:

 1. Hi Peter,
  Many thanks for taking the time to upload so much useful information on the R4. I was fortunate enough to pick one up at a military show last weekend with the matching power supply, but alas the power cable is missing, would you know where I could get one from? If the RX is working I may be interested in finding a working TX for top band AM work on our local net?
  Many thanks in advance
  Andy
  2e0bay

  ReplyDelete
 2. Hi Andy,

  congratulations to your R4! It is really nice piece of history. Also I have still fully working piece over here. Well the cable to connect R4 and ZD-4 PSU is very rare and it will be probably nightmare to find on the flea market. The pin-pin schematic is known so in worst case you can make your own cable > the problem will be to find the connectors... I will try to ask my friends and collectors if it is possible to catch this cable somewhere in junk box or if someone has one laying on the shelf.
  73 - Petr, OK1RP

  ReplyDelete
 3. Hi and many thanks for replying so quickly!

  If you can find one that would be great, but do you know what Pin I should apply the 12v+ supply to and is there an earth pin? I would like to check the PSU to see if things are working as they should be etc.
  Will look forward to any news on a cable or maybe even a front cover as this is also missing from mine.
  Thanks Again
  Andy
  2e0bay

  ReplyDelete